SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English

CYLCHLYTHYR

Wedi'i ddiweddaru ar 31 Mawrth 2024

                                                Cylchlythyr A Phapurau Trafod      Cofnodion Cyfarfodydd SARPA      Cylchlythyron o'r archif
 Amrywiaeth rheilffordd yn Aberystwyth
 Amrywiaeth rheilffordd yn Aberystwyth ym mis Mawrth y llynedd
Llun:- Gareth Marston

CYLCHLYTHYR (Saesneg yn unig)Nôl i'r Top
Dosbarth Peryglus 197s?
Yn ddiweddar, cynhaliodd Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru arolwg o ddefnydd trenau teithwyr yn eu hardal, gyda chanlyniadau heriol. Roedd eu hymchwiliadau yn cynnwys Rheilffyrdd y Cambrian, llwybr Amwythig - Caer ac Arfordir Gogledd Cymru.
Darllenwch yr hyn y mae'n ei ddweud yma. (Saesneg yn unig).Trenau Newydd Anaddas Aelod Pwyllgor, Thomas Wheeler yn gohebu â Lee Waters, A. S. o Lywodraeth Cymru.
Darllenwch yr hyn a ddywedodd. (Saesneg yn unig).Polisi Tyniant ar gyfer y Cambrian
Ein cyfrannwr, Gareth Marston yn trafod dulliau tyniant rheilffordd.
Darllenwch yr hyn y mae'n ei ddweud yma. (Saesneg yn unig).Trenau cludo nwyddau ar gyfer y Cambrian?
Dolen i'r papur rheilffordd cyflawn. (Saesneg yn unig). Mae fersiwn wedi'i golygu yn ymddangos yn y cylchlythyr. Dadlwythwch oddi yma.

COFNODION CYFARFODYDD O'FIS MEHEFIN 2022 YMLAEN(Saesneg yn unig)

Roeddem yn gallu ailddechrau cyfarfodydd wyneb yn wyneb ym mis Mehefin 2022
Wedi'i ddangos yn y drefn wrthdroi. Y mwyaf diweddar ar y brig


Cyfarfodydd ar gyfer 2020 .

Cyfarfodydd ar gyfer 2019.

Cofnodion cyfarfod diwethaf 2018.Nôl i'r Top

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Wales,  United Kingdom
© SARPA 2005-2024
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff