SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English

  Nodau diweddaru 14 Ionawr 2022Nodau ac Amcanion SARPA


Cliciwch yma i edrych ar ein cyfansoddiad. (Saesneg yn unig.)


1)   Dylai'r rheilffordd cael eu rhedeg yn y ffordd mwyaf effeithlon a chost effeithiol: credwn yn daear mai natur tameidiog y rheilffordd a welwyd ers preifateiddio yn ffordd wael o gyflawni hyn. Bydd yn haws a rhatach i sylweddoli ein hamcanion eraill os yw hyn yn cael ei datrys

2)   Dylai fod digon o seddi ar bob trên ar gyfer y galw presennol, ac i ddarparu am gynydd: mae cynydd wedi bod ers amser hir

3)   Dylai fod wybodaeth cyfredol cael ei darparu ym mhob gorsaf

4)   Dylai fod gorsafoedd o safon: cysgodfeydd aros, darpariaeth wybodaeth, meysydd parcio digonol, glandra a goleuo

5)   Dylai fod digon o staff ar y platfform ac ar y trenau i fodloni anghenion y teithwyr

6)   Dylai'r gwasanaethau trên cydweithio gyda'r gwasanaethau bysus, o ran amseru ac o ran docynnau. Mewn ardal gwledig, mae rhedeg trenau a bysiau fel un yn fanteisiol iawn ac mi all gyfrannu at amcan 5

7)   Dylai capasiti'r traciau fod yn ddigonol i gynnal amseru'r gwasanaethau a darparu am wasanaeth bob awr i deithwyr yn ogystal â threnau nwyddau a threnau arbennig

8)   Dylid dylunio'r amserlen gan gyfeirio at amcanion polisi ehangach gan gynnwys:
i   Trên cymudo mewn i'r Amwythig yn y bore (a dychwelyd)
ii   Cysylltiadau go iawn gyda rheilffordd Arfordir y Cambrian yng Nghyffordd Dyfi / Machynlleth
iii   Amser ychwanegol digonol yn rhan o'r amserlen fel y gellid dal trenau os nad yw cysylltiadau wedi cyrraedd eto
iv   Tren boreol i Aberystwyth i gymudwyr (a dychwelyd)
v   Cysylltiadau ym mhob cyfeiriad o Amwythig, gyda llai na 25 munud I aros
vi   Cysylltiadau cadarn traws-blatfform i Lundain, yn Amwythig yn delfrydol

9)   Dylid ail-agor gorsafoedd yn Bow St (Ceredigion), Carno (Powys) ac Hanwood (Swydd Amwythig)

10)   Na ddylai'r taith rhwng Amwythig ac Aberystwyth gymryd mwy na 2 awr

11)   Dylid ddefnyddio cerbydau sydd yn addas at y teithwyr pellter-hir, sef y rhan fwyaf o deithwyr ar y lein. Dylai fod gwasanaethau troli ar gael ar y mwyafrif o wasanaethau

12)   Dylai cyflwr mewnol a chynnal a chadw'r cerbydau fod o safon uchel

13)   Dylid sefydlu system dalu sy'n tryloyw ac sy'n hawdd ei deall, er mwyn annog teithio, gan gynnwys:
i   Disgowntau i rwpiau o oedolion sy'n teithio
ii   Llai o gyfyngiadau ar docynnau dychwelyd rhad undydd yn y gaeaf
iii   Cysondeb gyda phrisiau mewn rhannau arall o'r DU
iv   System parthol I deithio
v   Integreiddio go iawn gyda bysiau lleol a Thraws-Cymru

14)   Dylid recordio defnydd llawn o'r lein gan gasglu taliadau'n llawn

Nôl i'r Top


Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Wales,  United Kingdom
© SARPA 2005-2023
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff