SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
                        Ymuno â Sarpa
 A service from Aberystwyth waits to join with a train from Pwllheli at Machynlleth.

EISIAU YMUNO Â SARPA?

Mae'r blwyddyn aelodaeth yn rhedeg o fis Ionawr I fis Rhagfyr. Ar hyn o bryd, mae'r ffi aelodaeth yn £10 y flwyddyn ar gyfer unigolion ac ar gyfer sefydliadau. Gwnewch unrhyw sieciau'n daladwy I SARPA. Rydym wrth gwrs yn croesawu rhoddion ariannol.

Bydd SARPA yn:

Bydd aelodau'n derbyn ein cylchlythyr pedwar gwaith y flwyddyn, yn rhad ac am ddim Gall aelodau sydd â mynediad I e-bost dewis cael eu cynnwys yn ein rhwydwaith electronig

TMae'r mwyafrif o'n gwariant yn mynd tuag at gost cyhoeddi a dosbarthu ein cylchlythyron. Rydym yn tanysgrifio i'r Shrewsbury Rail Users Federation, ymgyrch Platform gan Transport 2000 ac weithiau yn talu am logi ystafell I gyfarfodydd. Mae unrhyw arian sy'n weddill yn ffurfio cronfa argyfwng i'r dyfodol. Does neb o'r swyddogion yn elwi yn ariannol o SARPA.

Anfonwch sieciau at::

Ysgrifennydd Aelodaeth SARPA - Bill Redfern, 8 Plas Edwards, Tywyn, Gwynedd, LL36 0AS.
e-bost:- bill_sarpa@outlook.com


Gwnewch yn siŵr i gynnwys eich enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn ac hefyd eich e-bost os dych chi eisiau bod yn rhan o'n rhwydwaith electronig..

Nôl i'r Top

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Cymru.
© SARPA 2005-2023
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff