SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trenau Arriva Cymru     Dolenni    English
                        Ymuno â Sarpa      Mabwysiadu Gorsafoedd      
 A service from Aberystwyth waits to join with a train from Pwllheli at Machynlleth.

EISIAU YMUNO Â SARPA?

Mae'r blwyddyn aelodaeth yn rhedeg o fis Ionawr I fis Rhagfyr. Ar hyn o bryd, mae'r ffi aelodaeth yn £8 y flwyddyn ar gyfer unigolion ac ar gyfer sefydliadau. Gwnewch unrhyw sieciau'n daladwy I SARPA. Rydym wrth gwrs yn croesawu rhoddion ariannol.

Bydd SARPA yn:

Bydd aelodau'n derbyn ein cylchlythyr pedwar gwaith y flwyddyn, yn rhad ac am ddim Gall aelodau sydd â mynediad I e-bost dewis cael eu cynnwys yn ein rhwydwaith electronig

TMae'r mwyafrif o'n gwariant yn mynd tuag at gost cyhoeddi a dosbarthu ein cylchlythyron. Rydym yn tanysgrifio i'r Shrewsbury Rail Users Federation, ymgyrch Platform gan Transport 2000 ac weithiau yn talu am logi ystafell I gyfarfodydd. Mae unrhyw arian sy'n weddill yn ffurfio cronfa argyfwng i'r dyfodol. Does neb o'r swyddogion yn elwi yn ariannol o SARPA.

Anfonwch sieciau at::

Ysgrifennydd Aelodaeth SARPA - Tony Harvey, 23 Stryd Fawr, Y Trallwng, Powys, SY21 7JP


Gwnewch yn siŵr i gynnwys eich enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn ac hefyd eich e-bost os dych chi eisiau bod yn rhan o'n rhwydwaith electronig.Nôl i'r Top

.

MABWYSIADU GORSAFOEDD

Mae SARPA yn gweinyddu'r cynllun mabwysiadu gorsafoedd ar brif lein y Cambrian, rhwng Amwythig ac Aberystwyth, ar ran Trenau Arriva Cymru. Yr orsafoedd sydd ar gael I fabwysidu yw'r Trallwng, Y Drenewydd, Caersws, Cyffordd Dyfi a Borth. Yn ei hanfod mae hyn yn defnyddio gwirfoddolwyr lleol i fonitro'r orsaf o ran Drenau Arriva Cymru. Os oes gennych ddidordeb ac eisiau gwybod mwy, ewch at eu gwefan
Trenau Arriva Cymru neu eu he-bostio ar community@arrivatw.co.uk

Nôl i'r Top
SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2018
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff