SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trenau Arriva Cymru     Dolenni    English

Cysylltu â SARPA

Gallwch gysylltu â SARPA trwy SARPA by e-bost, post neu teleffôn. Rhestrir swyddogion SARPA islaw, gyda manylion cyswllt.


Cysylltu trwy'r post:- c/o Newtown Station Travel, Yr Orsaf Rheilffordd, Hen Ffordd Ceri, Y Drenwydd, Powys, SY16 1BP

Cadeirydd:- Jeff Smith, 17 Rhodfa'r Môr, Aberystwyth, SY23 2AZ e-bost:
ffôn:- 07964179799. ebost:- abergogledd@gmail.com

Golygydd y Cylchlythyr:- Denis Bates, 86 Maesceinion, Waun Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QQ.
'ffôn:- 01970-617667.

Cynrychiolydd i Ffederasiwn Defnyddwyr Rheilffyrdd Amwythig:- Roger Goodhew: 12 Granville St, Shrewsbury, Shropshire. SY3 8NE.
Ffôn:- 01743 358873.

Rheolwyr yr Wefan:- Angus Eickhoff: Cysylltu trwy ebost,


Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth:- Tony Harvey: 23 Y Stryd Fawr, Y Trallwng, Powys, SY21 7JP
Ffôn:- 01938 559087. ebost:- tony@montgomeryshire.eu


SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2018
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff